Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                          Tmi Johanna Janatuinen
Y-tunnus:                                 2309126-7
Osoite:                                      Fickenkuja 1 E 47
Postinumero:                        02780
Postitoimipaikka:                Espoo
Puhelinnumero:                   040 704 8010
Sähköpostiosoite:               johanna@fysiojj.fi

 

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                        Tmi Johanna Janatuinen
Nimi:                                           Johanna Janatuinen
Osoite:                                       Fickenkuja 1 E 47
Postinumero:                         02780
Postitoimipaikka:                 Espoo
Puhelinnumero:                    040 704 8010
Sähköposti:                             johanna@fysiojj.fi

1   Tietosuojavastaava

Yritys:                                        Tmi Johanna Janatuinen
Nimi:                                           Johanna Janatuinen
Osoite:                                       Fickenkuja 1 E 47
Postinumero:                         02780
Postitoimipaikka:                 Espoo
Puhelinnumero:                    040 704 8010
Sähköposti:                             johanna@fysiojj.fi

 2    Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

3     Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, asiakkaan tehdessä ajanvarauksen tai ilmoittautuessa yrityksen järjestämiin tapahtumiin. Fysioterapiakäyntien yhteydessä kerätyt potilastiedot kirjataan ja säilytetään potilastietolain edellyttämällä tavalla.

4     Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, (puhelinnumero).

5     Tietojen säilytysaika

Asiakastiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6      Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.

7     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8     Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

9     Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.